Τοποθέτηση και ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης  Απριλίου  2020

Δημοτική Παράταξη “ΝΕΑ ΞΑΝΘΗ”

 

1ο ΘΕΜΑ:   Έγκριση 4η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020

 

ΚΑΤΑ         Γιατί δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την αξιοποίηση των χρημάτων που

αποστέλλονται από την Κυβέρνηση, πως χρησιμοποιούνται, με ποια σκοπιμότητα

γίνεται η κάθε δαπάνη, με ποιον τρόπο και με ποια κριτήρια γίνονται οι αναθέσεις,

που και πως χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά που αγοράστηκαν.

Φυσικά μετά το τέλος της κρίσης θα ζητήσουμε όλα τα στοιχεία για να κάνουμε και

τον τελικό λογαριασμό.

 

 

2ον ΘΕΜΑ:   Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου

                     Σταυρούπολης

 

ΚΑΤΑ         Ως προς την πρόταση του εισηγητή διότι θα μπορούσε να προταθεί και ένα μέλος

από την αντιπολίτευση. Εννοείτε ότι συμφωνούμε να συσταθεί η επιτροπή αλλά να

επιτελέσει το έργο που πρέπει και όχι μικροπολιτικές λογικές και συμφωνούμε με

την συμμετοχή των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων της περιοχής.

 

 

3ο ΘΕΜΑ:   Εγκριση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Διομήδη – Αγριανών –                    

                   Κλεισούρας,στη Ν. Χρύσα Ξάνθης

 

ΥΠΕΡ       Παρόλο που δεν είναι επείγον εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

 

 

Ο Επικεφαλής             ΠΑΣΧΑΛΗΣ  ΛΥΡΑΤΖΗΣ

 

                           Δημοτικοί Σύμβουλοι   ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ