Δυστυχώς ενώ η Θράκη βάλετε πανταχόθεν στην κυριολεξία από τις πιέσεις του Ερντογάν στα σύνορα και από τον κορονοιό όπου κανένας δεν γνωρίζει τι του ξημερώνει την επόμενη μέρα, η Εγνατία οδός συνεχίζει το ληστρικό της έργο προς όφελος των μεγαλοκαρχαριών δημιουργώντας δύο πλευρικά διόδια στην περιοχή μας με την … έγκριση και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης εγκρίνονται οι εργασίες των πλευρικών διοδίων στον νομό Ξάνθης από την “Εγνατία Οδό”

 1. Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών της 1ης φάσης ως αναφέρονται στην εγκεκριμένη σχετική μελέτη της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται.
 2. Στην 1η φάση εντάσσονται η κατασκευή:
  • Των Πλευρικών Διοδίων στον Κλάδο Εισόδου 10 (Δυτικός – από Ξάνθης προς Καβάλα) και
  • Των Πλευρικών Διοδίων στον Κλάδο Εξόδου 30 (Νότιος – από Καβάλα προς Πόρτο Λάγος).
 3. Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται ο πλήρης αποκλεισμός του Κλάδου Εισόδου 10 και του Κλάδου Εξόδου 30, ως αναφέρονται προηγουμένως, από απόλυτη Χ.Θ. 523+390 έως Χ.Θ. 524+400.
 4. Η διέλευση των οχημάτων επί της Εγνατίας Οδού και για τις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγεται κανονικά σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ η διέλευση των οχημάτων στους λοιπούς κλάδους του Α/Κ Βαφέικων δεν επηρεάζεται και θα πραγματοποιείται σε πλήρες πλάτος οδοστρώματος, σύμφωνα με των μόνιμη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση – ασφάλιση και τον Κ.Ο.Κ..
 5. Οι κινήσεις του Α/Κ Βαφέικων που δεν θα εξυπηρετούνται πλέον, θα είναι η κίνηση επί της Ε.Ο. από Ξάνθη μέσω της Επαρχιακής Οδού Ξάνθης – Αβδήρων προς Εγνατία Οδό με κατεύθυνση την Καβάλα, λόγω αποκλεισμού του Κλάδου Εισόδου 10 και η κίνηση επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Καβάλα προς Πόρτο Λάγος και Φανάρι, λόγω αποκλεισμού του Κλάδου Εξόδου 30. Οι παραπάνω δύο κινήσεις, για όσο χρονικό διάστημα θα είναι σε εφαρμογή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εξυπηρετούνται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, για τις οποίες θα ενημερώνονται έγκαιρα οι οδηγοί στο οδικό δίκτυο με κάθετη σήμανση και ως περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Εγνατίας Οδού.
 6. Η έναρξη των εργασιών δύναται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό από την έκδοση της παρούσας Απόφασης και την ανάρτησή της στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ενώ η χρονική της διάρκεια ορίζεται για διάστημα τριών (3) μηνών από σήμερα.
 7. Επιπλέον, να τοποθετηθεί, ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών, η απαραίτητη σήμανση (οριζόντια ή κάθετη), σε ικανή προηγούμενη απόσταση, για την έγκαιρη ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών και να τηρηθούν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905 τ. Β΄) Απόφασης Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., ως ισχύει. Η τοποθέτηση να πραγματοποιηθεί με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας του έργου, σε συνεργασία, σε συντρέχουσα περίπτωση, με την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ».
 8. Οι εργασίες, για άκρως σημαντικούς λόγους ασφαλείας, να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 9. Με το πέρας των εργασιών να απομακρυνθεί η σήμανση ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή αντικείμενο προϊόν των εργασιών και το οδικό δίκτυο να αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρό από ξένες ύλες.
 10. Πριν την έναρξη των εργασιών, παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική ενημέρωση του R/T Κέντρου της Δ.Α. Ξάνθης ή του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης.

 

Άρθρο 2ο

α)      Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007  και ισχύει.

β)      Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας.

Ο Διευθυντής

Πασχάλης ΓΙΩΡΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

γ)      Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420  Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-