Θ. Παπαδάκης μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑΞ: Θέλω πλήρη ενημέρωση παρουσία δημάρχου, νομικού συμβούλου της ΔΕΥΑΞ και των επικεφαλής  των παρατάξεων

 

Με έγγραφο  του ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης Ξάνθη για όλους ζητά από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ Ιπποκράτη Καμαρίδη να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση Δ.Σ. προκειμένου να συζητηθούν μείζονος σημασίας θέματα.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ

Προς τον

Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

Κοινοπ.

Μέλη Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

Νομικό Σύμβουλο της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης                                                   Ξάνθη, 26/2/2020

 

 

Κύριε Πρόεδρε,

Στις 18/2/2020 λάβαμε στην ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο επιστολή του Νομικού Συμβούλου της ΔΕΥΑΞ, με την οποία μας ενημέρωνε πως έχει προσκομίσει ατομικό φάκελο για την ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. «επί εκκρεμών ζητημάτων της επιχείρησης, τα οποία απασχόλησαν τον Νομικό Σύμβουλο».

Αφού παρέλαβα και μελέτησα τον εν λόγω φάκελο από τη Γραμματέα του Δ.Σ. και προκειμένου όλα τα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης να ενημερωθούν αναλυτικά για όλα τα ιδιαίτερα σοβαρά θέματα που αναφέρονται σ’ αυτόν,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

να οριστεί μία ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την ενημέρωσή των μελών του ΔΣ, από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ, για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση και αναφέρονται από τον  Νομικό Σύμβουλο της επιχείρησης.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση παρακαλώ να κληθούν και να παρευρεθούν τόσο ο Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΥΑΞ, κ. Γιαλάογλου, καθώς επίσης  ο Δήμαρχος Ξάνθης, κ.Εμμανουήλ Τσέπελης και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Ξάνθης.

 

Με εκτίμηση

Θεοφάνης Παπαδάκης

 

Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ξάνθης

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ξάνθης