Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Του Χρήστου Στεργίου

Υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Analysis Business Consulting (www.analysisbc.gr)

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 οδεύει προς το φινάλε του και η πίεση για την απορρόφηση των χρημάτων που προσφέρει το πακέτο (για να μην… επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση) εντείνεται.

Το τελευταίο διάστημα η δράση έχει περάσει και σε επίπεδο Περιφερειών, οι οποίες δημιουργούν τα δικά τους προγράμματα επιδότησης, με χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενεργοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες πακέτο συνολικού ποσού 21 εκατ. Ευρώ, με σκοπό να διανεμηθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί.

Τα νέα προγράμματα είναι τρία και το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70%, ενώ σημαντικό είναι να τονίσουμε πως απευθύνονται τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και σε επιχειρηματίες που θέλουν τώρα να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.

Συγκεκριμένα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα προγράμματα:

Α. Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, με ποσοστό επιδότησης 70% και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 285.000 €.

 1. B. Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 800.000 € και ποσοστό επιδότησης από 45% έως 55%

Γ. Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων  για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Ενδεικτικά στις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, αποκλειστικά για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μπορούν να ενταχθούν οι ακόλουθοι επιχειρηματικοί κλάδοι:

 • Βιοτεχνίες τροφίμων (Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
 • Αρτοζαχαροπλαστεία (Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
 • Ποτοποιίες/Ζυθοποιίες (Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
 • Μεταποιητικές μονάδες (Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
 • Βιομηχανίες (Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
 • Φαρμακοβιομηχανίες (Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
 • Εκδοση/Ανάπτυξη Λογισμικού (Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
 • Ενημέρωση και Επικοινωνία (Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
 • Υπηρεσίες Επισκευής (Νέες και Υφιστάμενες Επιχειρήσεις)
 • Ανθρώπινη Υγεία (Μόνο Νέες)
 • Εκπαίδευση (Μόνο Νέες)
 • Επιστημονικές Δραστηριότητες (πχ Νομικά γραφεία, Λογιστικά γραφεία, Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες κτλ) (Μόνο Νέες)
 • Φωτογράφοι (Μόνο Νέες)
 • Κτηνίατροι (Μόνο Νέες)
 • Ταξιδιωτικοί Πράκτορες (Μόνο Νέες)
 • Υφιστάμενες Εμπορικές Επιχειρήσεις (Χονδρικό Εμπόριο)
 • Υφιστάμενες Τουριστικές Μονάδες

Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορικά μέσα, υπηρεσίες πληροφορικής και ψηφιακή προβολή. Επιδοτούμενες είναι και οι δαπάνες για Σύμβουλου Έργου.

Στεργίου Χρήστος
Οικονομολόγος Α.Π.Θ
Υπ. Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Κινητό  6973214831
e-mail.  stergiou@analysisbc.gr
ΒΕΠΕ Τεχνόπολης –  Κτήριο Γ2 – Γραφείο 2.3 – Τ.Κ. 55535 – Πυλαία –  Θεσσαλονίκη
Τηλ.  2310 365155 │ Φαξ.  2310 365157 │ www.analysisbc.gr │ info@analysisbc.gr