Τον Ιανουάριο 2020 η μεγαλύτερη καταγραφή Κεφαλουδιών (Oxyura leucocephala) στη λίμνη Βιστωνίδα μετά το 1997.

Στις 30/1/2020 καταγράφηκαν 1.922 πάπιες Κεφαλούδι (Oxyura leucocephala) στη  λίμνη Βιστωνίδα. Η καταγραφή αυτή αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη καταγραφή ατόμων Κεφαλουδιών που διαχειμάζουν στη λίμνη Βιστωνίδα μετά το 1997 όπου είχαν καταγραφεί 2.313 άτομα. Το είδος παρατηρείται κάθε χειμώνα στην λίμνη Βιστωνίδα, με το διαχειμάζον πληθυσμό να κυμαίνεται από λίγες δεκάδες μέχρι και πάνω από 1.000 πουλιά.
Το Κεφαλούδι (Oxyura leucocephala), είναι ένα από τα πιο σπάνια πουλιά της Ευρώπης, περιλαμβάνεται στον κόκκινο κατάλογο της IUCN των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση και στο «Κόκκινο βιβλίο των ζώων στην Ελλάδα». Στην Ελλάδα, το είδος έρχεται για να διαχειμάσει και παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά στη Λίμνη Βιστωνίδα και περιστασιακά στις .