Με την νέα Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ξάνθης συναντήθηκε η «Αγάπη για την Ξάνθη μας»

 

Συγκεκριμένες προτάσεις για την αποσυμφόρηση του ΓΝΞ και την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Με την νέα Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, Έλενα Ροφαέλα, συναντήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αγάπη για την Ξάνθη μας» και οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης Παπαδόπουλος, Δημοσθένης Γεωργιάδης και Χάρης Διαφωνίδης. Οι δύο γιατροί του συνδυασμού, Παπαδόπουλος και Γεωργιάδης, ετοίμασαν μία αναλυτική πρόταση, μέρος της οποίας περιλαμβανόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της «Αγάπης», με συγκεκριμένα μέτρα για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Νομό, σε συνεργασία και με την αρωγή του Δήμου Ξάνθης. Αναλυτικά η πρόταση αναφέρει:

«Ως Δημοτική Παράταξη έχουμε επεξεργαστεί προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, γεγονός που θα πρέπει να τεθεί σε ύψιστη προτεραιότητα στο χώρο της Υγείας του Νομού μας.

Τα μέτρα αυτά κινούνται στους πιο κάτω άξονες:

Α) Αποσυμφόρηση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

Α1) Μέσω ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) στο Νομό μας

Α1.1.) Άμεση στελέχωση του Κ.Υ. Ξάνθης ώστε να λειτουργούν δύο ιατροί, το

αιματολογικό/βιοχημικό εργαστήριο και το ακτινολογικό εργαστήριο τουλάχιστον σε διπλή βάρδια (πρωί και απόγευμα) καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων αργιών

Α1.2.) Διατήρηση των Το.Μ.Υ. ως αποκεντρωμένων μονάδων Π.Φ.Υ.

Α1.3.) Σύσταση και λειτουργία Δημοτικού Πολυϊατρείου

Α2) Μέσω ενίσχυσης της στελέχωσης του Τ.Ε.Π. με το απαραίτητο προσωπικό

Α2.1.) Άμεση προκήρυξη θέσεων ειδικών ιατρών για το Τ.Ε.Π., ώστε να καταστεί

δυνατή η λειτουργία του ως αυτόνομου τμήματος

Α2.2.) Άμεση εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Κλινικών, ώστε να

καταστούν ελκυστικές από υποψήφιους ειδικευόμενους ιατρούς

Β) Στελέχωση των Κλινικών

Β1) Μέσω ενίσχυσης του προσωπικού με ειδικούς ιατρούς και νοσηλευτές

Β1.1.) Άμεση προκήρυξη των κενών θέσεων ειδικών ιατρών κάθε Κλινικής και

νοσηλευτών με βάση το Οργανόγραμμα του Νοσοκομείου

Β1.2.) Προσωρινή και επικουρική υποστήριξη των αναγκών των Κλινικών μέσω

κάλυψης από ιδιώτες ιατρούς και νοσηλευτές (με μπλοκάκι)

Β2) Ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου των Κλινικών

Β2.1.) Εκπόνηση και πραγματοποίηση ρεαλιστικού σχεδίου εκπαίδευσης

ειδικευόμενων ιατρών ανά Κλινική

Β2.2.) Αναζήτηση συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου

Πανεπιστημίου Θράκης σε θέματα εκπαίδευσης».

Ακολούθησε μακρά και γόνιμη συζήτηση, κατά την οποία εκτέθηκαν τα προβλήματα που έχει καταγράψει η νέα Διοικήτρια στις πρώτες εβδομάδες της στην νέα θέση, με κυριότερα την υποστελέχωση και τον μεγάλο όγκο περιστατικών στα Επείγοντα, και αναζητήθηκαν οι πιθανοί τρόποι συμβολής του Δήμου Ξάνθης στην αντιμετώπισή τους. Με την αφορμή αυτή συζητήθηκε η συμβολή των δημοτικών πολυϊατρείων, με κορυφαίο παράδειγμα το πενταόροφο δημοτικό πολυϊατρείο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης, και τονίστηκε ότι ανάλογη πρωτοβουλία είναι ευχής έργον να αναλάβει και ο Δήμος Ξάνθης. Παράλληλα, αναλύθηκε η συμβολή των ΚΕΠ Υγείας ως «κόμβου» ενημέρωσης των δημοτών σε θέματα πρόληψης συχνών και σοβαρών νοσημάτων και η αναγκαιότητα λειτουργίας μίας τέτοιας δομής με ευθύνη του Δήμου Ξάνθης. Ανάλογες προτάσεις έχουν κατατεθεί στη νέα δημοτική αρχή και αναμένουν την απόφαση για την έναρξη μίας νέας εποχής στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Υγείας των Ξανθιωτών. Η κα Ροφαέλα, αφού εξέθεσε και τις δικές της σκέψεις και τα σχέδια για το άμεσο μέλλον, ευχαρίστησε για τις προτάσεις και τη δέσμευση του επικεφαλής, Γιάννη Παπαχρόνη, ότι ο συνδυασμός θα σταθεί δίπλα στο Νοσοκομείο.

 

Δημοτική Παράταξη «ΑΓΑΠΗ για την ΞΑΝΘΗ μας»

Παπαχρόνης Ιωάννης

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Γεωργιάδης Δημοσθένης

Σπανίδης Μιχαήλ

Διαφωνίδης Χαράλαμπος

Τσακιρίδης Αφεντούλης