Σ. Μελισσόπουλος: Θα σταθούμε αλληλέγγυοι στους δημοτικούς υπαλλήλους

Συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15.10.2020, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων, συνάντηση με τους επικεφαλείς όλων των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Ξάνθης.

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Ξάνθης, στην έλλειψη προσωπικού, στον αναπτυξιακό νόμο ο οποίος στοχοποιεί και στοχεύει στη βαθμιαία ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του Δήμου, στις αθρόες μετακινήσεις υπαλλήλων που γίνονται εδώ και 4 μήνες και στα προβλήματα που αυτές δημιουργούν στις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στην έλλειψη επικοινωνίας με τον Δήμαρχο Ξάνθης, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα χρόνο να  δεχθεί και να συζητήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο των εργαζομένων του Δήμου μας. Το Δ.Σ. των εργαζομένων μας περιέγραψε αυτή την αρνητική και αδιέξοδη εικόνα του Δήμου Ξάνθης για το ζήτημα αυτό, γεγονός που δεν τιμά τη δημοτική αρχή και παράλληλα έχει επιφέρει στους εργαζομένους του Δήμου ένα κλίμα διαρκούς ανασφάλειας, ανησυχίας και ενδεχομένως φόβου.

Πάγια θέση μας είναι  πως η κάθε Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να λειτουργεί με τις  αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της κοινωνικής λογοδοσίας και της πλήρους αιτιολόγησης όλων των ενεργειών της. Πολύτιμος σύμμαχος δε αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό ενός Δήμου, οι εργαζόμενοι δηλαδή, οι οποίοι και θα υλοποιήσουν πρώτοι το πρόγραμμα και τις επιλογές του νέου Δημάρχου.

Επομένως, οποιαδήποτε μετακίνηση υπαλλήλου θα πρέπει να γίνεται με μοναδικό γνώμονα την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, να είναι απόλυτα αιτιολογημένη και πάντα αποτέλεσμα διαλόγου με τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των τμημάτων, προκειμένου να μην έχει οσμή δυσμένειας ή δίωξης – προσωπικής ή πολιτικής – έναντι κάποιων άλλων που τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης.

Τονίσαμε στους Δημοτικούς υπαλλήλους, πως θα σταθούμε αλληλέγγυοι σε όλα τα δίκαια αιτήματά τους, θα προστατεύσουμε το δικαίωμα της εργασίας τους και θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε ενέργεια και πρωτοβουλία που θα αναλάβουν στο μέλλον προκειμένου να υπερασπιστούν το δικαίωμα τους να εργαστούν σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, χωρίς καθεστώς πίεσης και άγχους, προς όφελος πάντα του κοινωνικού συνόλου.

Οι απόψεις του Δ.Σ. των Δημοτικών υπαλλήλων ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τις έντονες ανησυχίες μας για τη μέχρι σήμερα πορεία του Δήμου μας, σε πολλούς τομείς ανάπτυξης και λειτουργίας του.