ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Ευχάριστα είναι, ως επί το πλείστον, τα νέα που φέρνει ο προϋπολογισμός του 2020 καθώς ενσωματώνει μειώσεις φόρων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και αναμένουμε σειρά εγκυκλίων από την ΑΑΔΕ και για την τυπική ενεργοποίησή τους.

Πιο συγκεκριμένα από 01/01/2020 τίθενται σε εφαρμογή τα εξής μέτρα:

 • Νέοι φορολογικοί συντελεστές για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες / αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους και αγρότες που διαμορφώνονται ως εξής:
 • 9% (από 22%) τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.• 22% για το τμήμα του εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ.
 • 28% (από 29%) για το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ.• 36% (από 37%) στο τμήμα του εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ.

  • 44% (από 45%) για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

 • Υψηλότερο αφορολόγητο: Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες δικαιούνται αφορολόγητο όριο:- 8.636 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς παιδιά.

  – 9.000 ευρώ για φορολογούμενο με ένα παιδί.

  – 10.000 ευρώ για φορολογούμενο με δύο παιδιά.

  – 11.000 ευρώ για φορολογούμενο με τρία παιδιά.

  – 12.000 ευρώ για φορολογούμενο με τέσσερα παιδιά.

  – 13.000 ευρώ για φορολογούμενο με πέντε παιδιά.

Οι αλλαγές αυτές θα επιφέρουν μικρές αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων.

 • Μείωση συντελεστή φορολογίας για τις εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα από το 28% στο 24% για τα κέρδη του 2019. Ακολουθεί νέα μείωση του φόρου από το 24% στο 20% για τα κέρδη του 2020. Επιπλέον, υφίσταται  μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5% (χρήση 2019) αλλά και μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10% για όλα τα αγροτικά συνεργατικά σχήματα.
 • Αλλαγές στην πάγια ρύθμιση οφειλών προς την εφορία, με κυριότερη τον διπλασιασμό των δόσεων από 12 σε 24 για τις οφειλές που προέρχονται από τακτικά επιβαλλόμενους φόρους και από 24 σε 48 για τις οφειλές που προέρχονται από έκτακτους φόρους και πρόστιμα. Ενεργοποιούνται παράλληλα οι διατάξεις για εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο καθώς και η περιοδική διαγραφή μικροοφειλών συνολικής αξίας έως ένα ευρώ ανά φορολογούμενο.
 • Ενεργοποιούνται οι διατάξεις του φορολογικού για παροχή της δυνατότητας στις επιχειρήσεις να διαγράφουν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους, συνολικού ύψους έως 300 ευρώ ανά οφειλέτη.
 • Από την 01/01/2020 εισοδηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα για το 30%(ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) των αγορών του σε κάθε χώρα της Ε.Ε., με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα αναλογεί στο 22% (επί της διαφοράς) του ποσού που δεν δαπανήθηκε.

Βεβαίως υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις που αφορούν τις εξης κατηγορίες :

Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα, δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών), όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα καθώς και οι φυλακισμένοι.

Στις δαπάνες που θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του ποσοστού αυτού περιλαμβάνονται τα περισσότερα από τα έξοδα κάθε νοικοκυριού καθώς και τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα. Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

 • Από την 1η Ιανουαρίου παγώνει η επιβολή ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων έως και το 2022, αναστέλλεται έως και το 2022 η επιβολή φόρου υπεραξίας και ενεργοποιούνται οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν έκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτηρίων και μέχρι ποσού 16.000 ευρώ. Η έκπτωση θα παρέχεται για τα εισοδήματα των ετών 2020-2022. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της έκπτωσης θα κατανέμεται στα επόμενα τέσσερα έτη.
 • Μειώνονται οι συντελεστές ΦΠΑ στο 13% από 24% για τα είδη πρώτης ανάγκης που απευθύνονται στη βρεφική ηλικία ενώ αντίστοιχη μείωση προβλέπεται και για τα κράνη μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων.
 • Μείωση των προθεσμιών παραγραφής φορολογικών υποθέσεων από 20 σε 10 ή 5 έτη, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται φοροδιαφυγή.
 • Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω καθώς επίσης και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν πολύτεκνοι με ανήλικα άγαμα τέκνα.
 • Σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες, έρχεται η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων για όλες τις επιχειρήσεις και η online διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά συστήματα του Taxisnet.
 • Τέλος, αναμένονται και κάποιες διαφοροποιήσεις για τις παροχές σε είδος, τα εταιρικά αυτοκίνητα, τα ομόλογα, τη φορολογική κατοικία αλλοδαπών επενδυτών και τις ηλεκτρονικές δηλώσεις από πλευράς συμβολαιογράφων.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  –  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
MSc ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ