1000 κλοπές και διαρρήξεις μόνο τον Νοέμβριο και 11.000 συλλήψεις

Για τον μήνα Νοέμβριο 2019 ο συνοπτικός απολογισμός του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας περιλαμβάνει:

(11.758) συλλήψεις ατόμων, από τα οποία:

  • 057 για κλοπές – διαρρήξεις,
  • 92 για ληστείες,
  • 481 για ναρκωτικά,
  • 156 για απάτες-πλαστογραφίες.

(31) εξαρθρώσεις εγκληματικών κυκλωμάτων, από τα οποία:

  • 12 για κλοπές – διαρρήξεις,
  • 8 για ναρκωτικά,
  • 6 για ληστείες.

(3.581) εξιχνιάσεις εγκλημάτων, από τα οποία:

  • 342 για κλοπές – διαρρήξεις,
  •   84 για ληστείες,
  • 778 για ναρκωτικά.