Β’ Αντιπρόεδρος στο ΕΒΕ Ο Κ. Καφετζής

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ξάνθης στις 27/11/2019 έγινε εκλογή για την ανάδειξη νέων μελών της Διοικητικής Επιτροπής.

Η νέα σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ξάνθης διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος:                          Στυλιανός Μωραΐτης

Α’ Αντιπρόεδρος:                         Χρήστος Παμπουκίδης

Β’ Αντιπρόεδρος:                       Κωνσταντίνος Καφφετζής

Γεν. Γραμματέας:               Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη

Οικονομικός Επόπτης:         Σπύρος Κάλφας

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Γεώργιος Ρόιδος

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Εμμανουήλ Χατζησταμάτης