Πότε θα επανδρωθεί η Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης κύριε Χρυσοχοίδη ρώτησε ο Μπουρχάν; Η απάντηση του υπουργού σαφώς και βρίσκει αντίθετους τους Ξανθιώτες. «Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε»

Με αναφορά που έκανε ο βουλευτής Ξάνθης Μπαράν Μπουρχάν προς τον αρμόδιο Υπουργό του Πολίτη κ. Χρυσοχοείδη τονίζει την έλειψη προσωπικού στην Αστυνομία της Ξάνθης. Παράλληλα επισύναψε την επιστολή των συνδικαλιστών της αστυνομίας Ο Υπουργός προστασίας του πολίτη απαντώντας στην αναφορά του βουλευτή είπε αυτά που συνήθως λένε οι υπουργοί όταν αδυνατούν να στηρίξουν τους πολίτες. Δηλαδή λόγια του αέρα και ουσία μηδέν. Αναφέρει σχετικά στην ανακοίνωση του: «Σας υποβάλλω συνημμένη την επιστολή της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης αναφορικά με το θέμα του μειωμένου αστυνομικού προσωπικού στην Ξάνθη, που παρά την δημιουργία νέων αστυνομικών υπηρεσιών δεν ενισχύθηκαν με επάνδρωση αυτών.

Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 24-10-2019 με αριθμό 247 αναφορά του Βουλευτή κ. Μ. ΜΠΑΡΑΝ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η
διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί
διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή
στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιώντας
όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ορθολογική κατανομή της
συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που
διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.
Στην κατεύθυνση αυτή και σε ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης,
επισημαίνεται ότι, έχουν ήδη καλυφθεί στο σύνολό τους οι προκηρυχθείσες, κατά τις τακτικές
μεταθέσεις τ.ε., θέσεις. Υπενθυμίζεται δε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003
και 15 του π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό
Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και στο Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης,
να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, ανάλογα με τις εκάστοτε
υπηρεσιακές ανάγκες.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλει συνεχή
προσπάθεια για την ισομερή και ισόρροπη κατανομή του προσωπικού αυτής σε όλες τις κεντρικές
και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος, ώστε αυτές να λειτουργούν σε ικανοποιητικό επίπεδο,
προσαρμοζόμενη στις ανακύπτουσες, κάθε φορά, αυξημένες ή ανελαστικές υπηρεσιακές
ανάγκες. Τέλος, στο ως άνω πλαίσιο, το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών
(ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) Ξάνθης ενισχύεται, από τον Ιούλιο τ.ε., με επιπλέον αστυνομικό προσωπικό και
ειδικούς φρουρούς, προς τον σκοπό της βέλτιστης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ