Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ συμμετέχει στην Απεργία της 24/9/2019 την οποία κάλεσε
η ΑΔΕΔΥ και πληθώρα Ομοσπονδιών- Εργατικών Κέντρων με κεντρικό αίτημα την απόσυρση
του «Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου», και σας καλούμε να δώσετε το «παρών» στη Γενική
Απεργία υστέρα και από την ανακοίνωση της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με το Πολυνομοσχέδιο:
• δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στους επενδυτές σε βάρος εργασιακών,
περιβαλλοντικών δικαιωμάτων αλλά και σε βάρος του Δημοσίου Ελέγχου,
• προωθείται η μετακύλιση της ευθύνης και η συνεχής απειλή πειθαρχικών
διώξεων Υπαλλήλων αν σε διάστημα μόλις ενός μηνός δε γνωμοδοτήσουν για τις
«στρατηγικές επενδύσεις», τη στιγμή που η πολυνομία, η πολυπλοκότητα και
ασάφεια της νομοθεσίας, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ φορέων, η
προαπαιτούμενη γνωμοδότηση Συλλογικών Οργάνων, όσο και τεράστια
ελλείμματα στελέχωσης και ο φόρτος εργασίας οδηγούν στην
αναποτελεσματικότητα και αυτά είναι που οφείλουν να επιλυθούν,
• προωθείται η αντικατάσταση των αναγκαίων μόνιμων και σταθερών σχέσεων
εργασίας στο Δημόσιο με τη μερική απασχόληση Ιδιωτικού δικαίου που εισάγει
η παρ. 18 του Άρθρου 55. Με την διάταξη αυτή για πρώτη φορά σε Δημόσιες
Υπηρεσίες θα προσλαμβάνονται συμβασιούχοι για μερική απασχόληση μέχρι 6
μηνών που δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες ημερησίως. Δηλαδή το συνεχώς
μειούμενο προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών θα αντικαθίσταται σταδιακά –
και λόγω της πολιτικής περιορισμού των προσλήψεων- με ανακυκλούμενους
εργαζόμενους ορισμένου χρόνου και μειωμένου ωραρίου.
Διεκδικούμε:
Ε. Μ. Δ. Υ. Δ. Α. Σ. – Θ Ρ Α Κ Η Σ
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
Παρνασσού 6,69100 Κομοτηνή
Πρόεδρος, 3ο km Κομοτηνής –Αλεξανδρούπολης, 69100 Κομοτηνή, τηλ.2531084831,27966, φαξ 2531032140
Γ. Γραμματέας, Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, 67061 Άβδηρα Ξάνθης, τηλ. 2541051003, φαξ 2541051003
• Αναβάθμιση των Δημόσιων Ελεγκτικών Μηχανισμών και όχι εκχώρηση τους
στους ιδιώτες
• Όχι στον αυταρχισμό και στις πειθαρχικές διώξεις Υπαλλήλων
• Προστασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
• Όχι στα σχέδια ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης
• Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις
• Προσλήψεις με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας αντί για εισαγωγή
ελαστικών σχέσεων στο Δημόσιο για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά
• Νομική κάλυψη για όλους τους Μηχανικούς του Δημοσίου
• Λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.