Επίσημη “πρώτη” του προέδρου του ΔΣ Γιάννη Μπούτου ο οποίος με ανακοίνωση του καλεί το Σώμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές του Ιουλίου σε τακτική συνεδρίαση.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ : Επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ :  Επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης & βελτίωση οδικής ασφάλειας Λ. Στρατού» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ :  8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (συντάκτρια Χριστίνα Ράλλη)

04ο ΘΕΜΑ : Ορισμός εκπροσώπων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

05ο ΘΕΜΑ : Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης»  (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

06ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2ο τρίμηνο (1ου εξαμήνου) του έτους 2019 (εισηγητής Κυριάκος Παπαδόπουλος, ΟΕ)

07ο ΘΕΜΑ :  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της οδού Πινδάρου για το έργο: «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης σε τμήματα της πόλης» (εισηγήτρια Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 57/2019 απόφαση της ΕΠΖ η οποία αφορά «Μείωση του πλάτους της ζώνης απαγόρευσης ανέγερσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης από τον οικισμό Λαμπρινού» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

09ο ΘΕΜΑ :  Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθορισμό κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

11ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις που προγραμματίζουν Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ξανθιωτών Ν. Αττικής στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων της απελευθέρωσης της Ξάνθης και εξειδίκευση της πίστωσης (συντάκτρια Ελισάβετ Μήτσου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ