Μετά την ψηφοφορία στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης καταρτήσθηκαν ως εξείς οι Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας και Ζωής:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Αποτελείται από 9 άτομα)

Πρόεδρος Τσέπελης Εμμανουήλ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Διορισμένοι

1.Ζερενίδης Ιωάννης Αντιδήμαρχος

2.Φανουράκης Μανώλης Αντιδήμαρχος

….

Εκλεγμένοι

3.Ελευθεριάδης Απόστολος

4.Σουά Μπεκίρογλου

5.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος

6.Παπαδόπουλος Κυριάκος

7.Σταυρακάρας Παναγιώτης

8.Παπαχρόνης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη

1.Ασκαρίδης Ηλίας

2.Δημούδη Χρυσούλα

3.Ηλιάδης Θωμάς

4.Παυλίδου Ελισσάετ

5.Μελισσόπουλος Σάββας

6.Γεωργιάδης Δημοσθένης

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

(Αποτελείται από 9 άτομα)

Πρόεδρος Ιωάννης Ζερενίδης

Διορισμένοι

1.Φανουράκης Εμμανουήλ

2.Καραοσμάν Λεβέντ

….

Εκλεγμένοι

3.Ασκαρίδης Ηλίας

4.Μπαντάκ. Σαμπάν

5.Γουναρίδης Στέλιος

6.Ιγιαννίδης Στέφανος

7.Τιμούρ Χουσεϊνογλου

8.Τσακιρίδης Αφεντούλης

…..

Αναπληρωματικά μέλη

1.Δημούδη Χρυσούλα

2.Ελευθεριάδης Απόστολος

3.Σαββίδης Ματθαίος

4.Παυλίδου Ελισάβετ

5.Χαριτωνίδου Ειρήνη

 6.Διαφωνίδης Χάρης

ΦΩΤΟ ΑΠΟ: ΜΑΧΗΤΗ