Επειδή ο ορισμός των αντιδημάρχων θα αποτελέσει σημείο κλειδί για την κυβερνησιμότητα των δήμων και για τις Συμπράξεις μεταξύ παρατάξεων το myota.gr θυμίζει πως διαμορφώθηκε ο νέος νόμος για τους αντιδημάρχους.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18 Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.
Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4555/2018, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3852/2010, αναμορφώθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός των αντιδημάρχων με βάση τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου (παρ. 12 άρθρο 283 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4604/2019), όπως αυτός εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμ.11247/28.12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β’ 3465), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΓΠ-191/20.3.2014 όμοια απόφαση (Β’ 698). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019)

Δείτε εδώ τον πίνακα των αντιδημάρχων κατά δήμο

Παράρτημα I.:
Αριθμός Αντιδημάρχων ανά Δήμο
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Μόνιμος
Πληθυσμός
Ανώτατος
Αριθμός
Αντιδημάρχων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 608.182
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 98.287
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (Έδρα: Καλαμπάκι, Ιστορική έδρα :
Δοξάτο) 14.516 4
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Έδρα: Δράμα) 58.944 6
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (Έδρα: Κάτω Νευροκόπι) 7.860 4
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Έδρα: Παρανέστι) 3.901 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Έδρα: Προσοτσάνη) 13.066 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 147.947
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Έδρα: Αλεξανδρούπολη.
Ιστορική Έδρα: Βήρα) 72.959 6
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Έδρα: Διδυμότειχο) 19.493 4
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Έδρα: Ορεστιάδα) 37.695 5
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (Έδρα: Σαμοθράκη) 2.859 3
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Έδρα: Σουφλί) 14.941 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 13.770
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ (Έδρα: Θάσος) 13.770 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 124.917
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Έδρα: Καβάλα) 70.501 6
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (Έδρα: Χρυσούπολη) 22.331 5
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Έδρα: Ελευθερούπολη) 32.085 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 111.222
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ (Έδρα: Γενισέα. Ιστορική Έδρα:
Άβδηρα) 19.005 4
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ (Έδρα: Σμίνθη) 15.540 4
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Έδρα: Ξάνθη) 65.133  6
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Έδρα: Εύλαλο) 11.544 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 112.039
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Έδρα: Φιλύρρα) 16.577 4
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ (Έδρα: Ίασμος) 13.810 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Έδρα: Κομοτηνή) 66.919 6
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ (Έδρα: Σάπες) 14.733 4