Ενημερώνουμε ότι σήμερα 29/07/2019 , εκδόθηκε από την υπηρεσίας μας προς ενημέρωση
των βαμβακοπαραγωγών της Περιφερειακής μας Ενότητας το 2ο τεχνικό δελτίο γεωργικών
προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έτους 2019 , το οποίο θα αναρτηθεί :
 Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης :www.pexanthis.eu –
Ενημέρωση-Δελτία τύπου , Ανακοινώσεις.
 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
:www.minagric.gr – Γεωργικές Προειδοποιήσεις .
 Στους κατά τόπου Δήμους- Γεωπονική Υπηρεσία /Υπηρεσία πρασίνου
 Στον Αγροτικό Συνεταιρισμός Ξάνθης «Η Ένωση»
 Στις εταιρείες σύνταξης των ετήσιων δηλώσεων των αγροτών – ΟΣΔΕ.
 Στα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων .