Βολές Α’ εξαμήνου 2019 των Μοιρών Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (ΠΕΠ) MLRS και RM-70 της 1ης Στρατιάς, του Δ’ Σώματος Στρατού και της ΑΣΔΕΝ στο Πεδίο Βολής Πετρωτών Ροδόπης.

Βολές Α’ εξαμήνου 2019 των Μοιρών Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (ΠΕΠ) MLRS και RM-70 της 1ης Στρατιάς, του Δ’ Σώματος Στρατού και της ΑΣΔΕΝ στο Πεδίο Βολής Πετρωτών Ροδόπης.