Θα … αναλάβει καθήκοντα γιατρός στο Νοσοκομείο Ξάνθης και θα … προσληφθούν επικουρικοί γιατροί καρδιολογίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει ότι αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 ένας μόνιμος ιατρός ΕΣΥ ειδικότητας Χειρουργικής για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Επιπλέον το Νοσοκομείο έχει αιτηθεί από την 4η ΥΠΕ την πρόσληψη δύο επικουρικών ιατρών Καρδιολογίας και Πνευμονολογίας.