«5η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

5h_Tropopoihsh_6.3

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ«5η Τροποποίηση της αρ. 592 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων 6.3_signed