Σε 24ωρη λειτουργία η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ι.Μ. Ξάνθης

Γνωστοποιείται ότι η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου πρόκειται να λειτουργήσει επί 24ωρου βάσεως, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Οι περιθαλπόμενοι θα διαμένουν εντός της Μονάδας καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας όπου θα τυγχάνουν της απαραίτητης φροντίδας, χωρίς την ανάγκη καθημερινής μετακινήσεως προς και από την Μονάδα.

Επειδή σε αυτήν την πρώτη φάση λειτουργίας της Μονάδας σε 24ωρη βάση οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, για όσους κριθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετά την υποβολή όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο τηλέφωνο της Μονάδας 25410 66004, από 10:00 έως 14:00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, πλην αργιών.