Η ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

Εντέχνως έχει περάσει  στους περισσότερους πολίτες το υπόγειο μήνυμα, ότι η μη συμμετοχή ή αλλιώς η αποχή σημαίνει αντίδραση.

Αυτή η ιδέα πρέπει να ξεκολλήσει από το ανθρώπινο μυαλό, γιατί η μη συμμετοχή είναι η καταστροφική πράξη, την οποία μπορεί κάποιος να κάνει εναντίον της καθημερινότητας και της ζωής του.

Γι’ αυτό, ας σκεφτούν, όσοι προτίθενται να μη συμμετέχουν στις εκλογές, τι έχουν να κερδίσουν και τι έχουν να χάσουν από την ενέργειά τους αυτή. Δεν είναι επιτρεπτό και δίκαιο άλλοι να καθορίζουν τις ζωές μας στο δημόσιο βίο χωρίς εμάς. Η ενεργή συμμετοχή στα κοινά, που καθορίζουν μόνοι τους οι πολίτες τη ζωή τους, παράγει πολιτισμό, πρόοδο και ανάπτυξη. Μία από τις πολλές εκφράσεις της συμμετοχής των ενεργών πολιτών είναι οι εκλογές, η ψήφος, όπου με την ενέργεια αυτή δίνουν «φωνή» στον εκπρόσωπό τους να τους εκπροσωπεί, για παράδειγμα στον Δήμο, καλύτερα τα συμφέροντά τους.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση και οι θέσεις που ενέχουν, δεν είναι θέσεις καριέρας, θέσεις επαγγελματικής αποκατάστασης και θέσεις κοινωνικής και οικονομικής ανόδου. Είναι θέσεις ευθύνης, όπου οι εκπρόσωποι των πολιτών εκφράζουν τη φωνή των πολιτών μέσα στα θεσμικά όργανα· ελέγχονται συνεχώς από τους πολίτες για την παραγωγή ή μη έργου και απομακρύνονται από τις θέσεις αυτές, αν δεν παράγουν έργο και αντικαθίστανται ακόμη και κατά τη διάρκεια της θητείας τους από τους ικανότερους, που μπορούν να προσφέρουν καλύτερα, και όχι κάθε τέσσερα χρόνια σε κάθε εκλογική διαδικασία. Ο νέος νόμος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» ενεργοποιεί την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες για ουσιαστικό έλεγχο, για κατάθεση προτάσεων στα πλαίσια της αυτοδιοίκησης και ανοίγει το δρόμο της συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι πολίτες να προσέλθουν να ασκήσουν το δικαίωμα τους στις εκλογές, δηλαδή να ψηφίσουν, και να εκλέξουν, να αναδείξουν όποια/όποιον τους εκπροσωπεί καλύτερα!!!

 

 

 

 

Dr. phil. Κωνσταντίνος Ι. Ζωγραφόπουλος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος «Η Αγάπη για την Ξάνθη μας»

Επικεφαλής υποψήφιος Δήμαρχος

Ιωάννης Παπαχρόνης