Διαγραμμίσεις στον δρόμο για το Δασικό Χωριό. Άλλη μια προεκλογική φιέστα της δημοτικής αρχής

 

Με απόφαση της αστυνομίας λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα στην κίνηση στον δρόμο έως το Δασικό χωριό που όλος τυχαίως ο δήμος Ξάνθης αποφάσισε να αποκαταστήσει τις  διαγραμμίσεις και έναν ολόκληρο χειμώνα οι πολίτες λόγω τις φθοράς των διαγραμμίσεων κινδύνευαν να βγουν, σύμφωνα με καταγγελίες που δεχτήκαμε, από τον δρόμο.

Άλλη μία προεκλογική φιέστα μπροστά στο ανύπαρκτο έργο της δημοτικής αρχής. Παρόλα αυτά η αστυνομία προειδοποιεί για την εκτέλεση του έργου προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Η απόφαση της αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης έχει ως εξείς:         

Χορηγούμε άδεια και εγκρίνουμε την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οδού από την ΕΟ 14 έως το Δασικό Χωριό» με ανάδοχο υλοποίησης τον κ. ΔΗΜΟΥ Γρηγορίου και τον περιορισμό – ρύθμιση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην εν λόγω οδό, στην ορεινή περιοχή του Νομού Ξάνθης. Οι ημέρες εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται είτε για το χρονικό διάστημα 21-22/05/2019 είτε για 22-23/05/2019.

β)   Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των εν λόγω εργασιών από τον ανάδοχο του έργου για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων, προς πρόληψη τραυματισμού ατόμου, τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης και το Αστυνομικό Τμήμα Σταυρούπολης να επιτηρεί την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας.

 

Ά ρ θ ρ ο    2ο

α)   Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, έως και την λήξη των εργασιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

β)   Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Σταυρούπολης Ξάνθης, που έχει την κατά τόπο και την καθ’ ύλη αρμοδιότητα και δύναται σε επιπλέον ρυθμίσεις – τροποποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες και την έκβαση των εργασιών.

γ)   Οι Παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-