Έχουμε δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να διερευνήσουμε τις απόψεις των πολιτών σχετικά με κάποια βασικά χαρακτηριστικά του δήμου (υποδομές, υπηρεσίες κ.α.). Με τη δική σας βοήθεια, δημοσιεύοντας το εν λόγω ερωτηματολόγιο, μπορούμε να συλλέξουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες και να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
Το ερωτηματολόγιο είναι αυτό:

https://docs.google.com/forms/d/1QcdqYjCqLBAdhzQHrTz4edh0PdOwJgjvdSPy9dHWaWM

Και εάν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας κώδικά μπορείτε να ενσωματώσετε αυτό:
<iframe src=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_x-XWo07Jm1eUnC1uYhdx6kIfSHdQBQ1Jb1gLS_txe3vulw/viewform?embedded=true” width=”700″ height=”520″ frameborder=”0″ marginheight=”0″ marginwidth=”0″>Φόρτωση…</iframe>
Θα σας αποστείλουμε τα αποτελέσματα της έρευνας όταν αυτή ολοκληρωθεί. Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να μας ρωτήσετε σε αυτό το e-mail.
Ομάδα Επικοινωνίας των Πολιτών για την Ξάνθη