Καλούνται  τα  μέλη  του  Σωματείου  με  την  επωνυμία «Ο  Μέγας Βασίλειος» στην Τακτική Γενική Συνέλευση  που  θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019  και ώρα 11:00 μ.μ. στο  Γηροκομείο Ξάνθης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  31 Μαρτίου 2019  και  ώρα   11:30  στο  Γηροκομείο Ξάνθης.

 

Παρακαλούμε τα μέλη μας να δώσουν την δέουσα προσοχή και να συμμετάσχουν.

 

ΘΕΜΑΤΑ

  • Ετήσιος Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων 2018.
  • Οικονομικός απολογισμός 2018.
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Διάφορα θέματα – Προτάσεις.

 

 

  Για  το  Δ.Σ.  
     
Ο Πρόεδρος   O Γεν. Γραμματέας
     
Ιωάννης Παπαχρόνης   Χαλήλ Καράνταη