Στο νήμα θα φτάσουν 2,5 συνδυασμοί

2,5 συνδυασμοί προβλέπει εμπειρότατος πολιτικός του δήμου Τοπείρου να φτάνουν στο νήμα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση πολικού εν ενεργεία από τον δήμο Τοπείρου προβλέπει ότι τελικά θα καταθέσουν συνδυασμό από τον δήμο Τοπείρου στο Πρωτοδικείο μόλις … 2,5 συνδυασμοί. Σίγουρα κάτι θέλει να πει ο ποιητής.

Δεν μας είπε ονόματα και διευθύνσεις αλλά χωριά που φαίνονται «κολαούσα» δεν θέλουν.