Σε δύσκολη θέση προβλέπετε να έρθει ο δήμαρχος Ξάνθης Χ. Δημαρχόπουλος στην συνεδρίαση της Τρίτης λόγω της «γκρίζας» δεδηλωμένης της διοικούσας παράταξης.

Κανονισμός ΔΕΥΑΞ,  ΕΑΠΑΞ και χωρίς ξεκάθαρη εικόνα εισηγήσεων, θα δυσκολέψουν τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δεδομένο ότι και λόγω της προεκλογικής περιόδου που διανύουμε, η αντιπολίτευση δεν θα αφήσει να πέσει κάτω τίποτε.

Κατά τα άλλα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Δρεμσίζης με πρόσκληση του καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση.

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 12 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στην Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων και Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης  Μαρτίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

02ο ΘΕΜΑ : Διόρθωση της αριθμ.340/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης μίσθωσης έργου για το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

04ο ΘΕΜΑ : 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

06ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

07ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) περί «Έγκρισης Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

08ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της αριθ.6/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» περί «1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.4/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» περί «1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2018 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

11ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

12ο ΘΕΜΑ : Εξέταση αιτήσεων εκκαθαριστών Εταιρείας Αναβάθμισης Παλιάς Ξάνθης Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΕΑΠΑΞ ΑΕ) και διαβίβαση του αριθ.πρωτ.3215/6-02-2019 εγγράφου τους. (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

13ο ΘΕΜΑ : Εξέταση αιτήματος εκκαθαριστών της Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και διαβίβαση του αριθ.πρωτ.3212/6-02-2019 εγγράφου τους (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)