Σύμφωνα με αναμεταβίβαση δελτίου θυελλωδών ανέμων  της Ε.Μ.Υ. από το Λιμενικού Τμήματος Λάγους εφιστάτε η προσοχή στους έχοντας σχέση με την θάλασσα.

ΑΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ της Ε.Μ.Υ. 05 01 19_signed