Αντώνης Γρέγος: Ερώτηση περί της αθρόας και ανεξέλεγκτης εισαγωγής τουρκικών αλιευμάτων στην χώρα μας

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΘΕΜΑ: «Περί της αθρόας και ανεξέλεγκτης εισαγωγής τουρκικών αλιευμάτων στην χώρα μας»  
Σύμφωνα  με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, σε δυσμενέστατη οικονομική θέση έχουν περιέλθει οι επαγγελματίες αλιείς της Θράκης, λόγω της ανεξέλεγκτης και αθρόας εισαγωγής τουρκικών αλιευμάτων στην χώρα μας σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθίσταται πλέον δυσχερής και ασύμφορη η διάθεση της εγχώριας αλιευτικής παραγωγής.
Όπως καταγγέλλουν μάλιστα οι επαγγελματίες αλιείς του Πόρτο Λάγος στην Ξάνθη, τα τουρκικά αλιεύματα εισάγονται στην χώρα μας αφορολόγητα, ενώ αντίθετα για να εξαχθούν εγχώρια αλιεύματα στην Τουρκία και σε άλλες χώρες επιβάλλεται φόρος 33%.
Οι Έλληνες επαγγελματίες αλιείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν την άμεση παρέμβαση της πολιτείας προκειμένου να διασωθεί ο κλάδος τους από την πλήρη οικονομική καταστροφή. Επισημαίνουν μάλιστα ότι το κόστος αλίευσης στην χώρα μας είναι υπέρμετρα υψηλό σε σχέση με το αντίστοιχο στην Τουρκία  και μάλιστα την στιγμή που οι Τούρκοι αλιείς ιδίως στο Βόρειο Αιγαίο αλιεύουν πολλές φορές αυθαίρετα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ έχουν την δυνατότητα, σε αντίθεση με τους Έλληνες συναδέλφους τους να εξάγουν αφορολόγητα τα αλιεύματά τους.
Ερωτώνται οι  αρμόδιοι υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος προκειμένου να υποστηριχθεί ο κλάδος της εγχώριας αλιείας και ταυτόχρονα να διευκολυνθεί η διάθεση της εγχώριας αλιευτικής παραγωγής   στις ελληνικές και διεθνείς αγορές με όρους και τιμές που να ευνοούν τα συμφέροντα των Ελλήνων αλιέων;
Πρόκειται η κυβέρνηση να προβεί σε συγκεκριμένα μέτρα προστατευτισμού της εγχώριας αλιευτικής παραγωγής έναντι των εισαγόμενων αλιευμάτων και δη των  τουρκικών;
Προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες να περιορίσουν με το οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο την αθρόα και ανεξέλεγκτη εισαγωγή τουρκικών αλιευμάτων στις ελληνικές αγορές, πολλώ δε μάλλον την στιγμή που οι τούρκοι αλιείς υφαρπάζουν τα αλιεύματα από τους Έλληνες συναδέλφους τους, ψαρεύοντας σε πλείστες περιπτώσεις εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο, εντελώς παράνομα και εκβιαστικά;
Αθήνα, 2/1/2019
Ο ερωτών Βουλευτής
Αντώνιος Γρέγος
Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ