Επιμένει ο γιατρός Ιπποκράτης Καμαρίδης Επικεφαλής της παράταξης Ξάνθη Σταυρούπολη Νέα Εποχή στην αναγγελία του δημάρχου για την λειτουργία του κολυμβητηρίου Ξάνθης. «Δεν υπέγραψε την λειτουργία του κολυμβητηρίου στο σύνολο αλλά για εκτέλεση εργασιών στην δεξαμενή του κολυμβητηρίου. Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν τελειώσει η παρέμβαση στην δεξαμενή».