ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την 13η Τακτική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε ημέρα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, αποφάσισε σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν τα εξής:

1.Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη, εγκρίθηκε ομόφωνα.

2.Έγκριση καθορισμού τρόπου ανάθεσης έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

3.Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής της   Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη, εγκρίθηκε ομόφωνα.

4.Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί του Ισολογισμού – Απολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

5.Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,  κατά το Β΄ Τρίμηνο 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

6.Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της 3ης Αναμόρφωσης  του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

7.Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

8.Εφαρμογή του άρθρου 109 του ν.3852/2010 για τις οφειλές της Ανώνυμης  Εταιρείας με την  επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΑΕ». Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Αριστοτέλης Γκαράνης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

9.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων της  Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  στο εσωτερικό και το εξωτερικό για το έτος 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Ζωή Κοσμίδου, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

 

10.Έγκριση καθορισμού τρόπου ανάθεσης έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

11.Γνωμοδότηση  για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με δημοπρασία συνολικού εμβαδού 88.945,90 τμ,  όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου που εμπίπτει εντός του τεμαχίου  με αρ. 826ρ με χαρακτηρισμό « Χέρσο – Κοινόχρηστο » συμπληρωματικής διανομής αγροκτήματος Ερασμίου έτους 1984, Ν. Ξάνθης, από το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  Για το θέμα που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Ζωή Κοσμίδου, το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά, όπως εισηγήθηκε η αρμόδια Υπηρεσία.

12.Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε δρομολόγια που προέκυψαν  μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης/Π.Ε. Έβρου και «Ιδιωτών Μεταφορέων». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Βενετίδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

13.Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται εντός της θαλάσσιας ζώνης ευθύνης του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Για το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Βενετίδης, αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων.

14.Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κομοτηνής-Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Ζωή Κοσμίδου, εγκρίθηκε ομόφωνα.

15.Έκφραση άποψης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  σχετικά με το κείμενο διαβούλευσης που προσυπογράφουν φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Δράμας και αφορά την οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος, συζητήθηκε και ομόφωνα αποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία να εκφράζει τη θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. και των φορέων, για την οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών χωρίς αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος.

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

 

Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.

Ελένη Δημούδη-Τζατζαΐρη