«Κοινωνική Οικονομία: μια πρόκληση για την εποχή μας», που διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, στις 17.30 μμ, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στη Ξάνθη (Καπναποθήκη Π, Καπνεργατών 9, Ξάνθη).

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Δικτύου Κοιν.Σ.Επ. ΑΜΘ με θέμα:
«Κοινωνική Οικονομία: μια πρόκληση για την εποχή μας»
Ξάνθη, Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, 17.00 μμ, Ξάνθη, Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, 17.00 μμ,
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
17.00-17.30: Προσέλευση – Γνωριμία – Εγγραφές.
17.30-17.45: Χαιρετισμοί (Αντώνης Κουτσούμπας, Πρόεδρος Δικτύου Κοιν.Σ.Επ.
ΑΜΘ, επίσημοι καλεσμένοι).
17.45-17.55: Αντώνης Κουτσούμπας. Κοιν.Σ.Επ. Επάρκεια.
17.55-18.05: Γεωργία Καραβαγγέλη. Κοιν.Σ.Επ. Θράκης Κίνητρο.
18.05-18.15: Ελένη Γκώγκου. Κοιν.Σ.Επ. Ανθρώπου Φύσης.
18.15-18.25: Κωνσταντίνα Κατσαρού. Κοιν.Σ.Επ. Ergo Culture-Human Traces.
18.25-18.35: Μιχάλης Σωτηρίου, Αντώνης Κώστας. Κοι.Σ.Π.Ε. Καβάλας.
18.35-18.45: Βαγγέλης Δαφόπουλος. Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ. Κεντρικής Μακεδονίας.
Κοιν.Σ.Επ. Ιπποκράτεια Διαβίωση.

18.45-19.00: Μικρό διάλειμμα.
19.00-19.15: Γιώργος Θερίου. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ. Παρουσίαση
του εκπαιδευτικού προγράμματος για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
έργο «SoSEDEE», INTERREG IVA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.
19.15-20.00: Δια-δραστήριο: Η Κοινωνική Οικονομία και το θεσμικό της πλαίσιο
στην Ελλάδα. Προκλήσεις και προοπτικές.
Το δια-δραστήριο θα περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση -15 λεπτών- του
Νόμου 4430/2016 από μέλη του Δικτύου Κοιν.Σ.Επ. ΑΜΘ και ειδικούς. Θα
ακολουθήσουν ερωτήσεις, παρεμβάσεις, τοποθετήσεις και συζήτηση
μεταξύ των παρευρισκομένων για τις προκλήσεις και προοπτικές του
τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα και, ειδικότερα, στην
Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.