Για μεγαλύτερη επιδείνωση του καιρού προειδοποιεί το Λιμεναρχείο του Πόρτο Λάγους με νεώτερο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Τμήματος Πόρτο Λάγους εφιστάτε η προσοχή  ιδιαίτερα στους ιδιοκτήτες σκαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που λάβαμε από την Λιμενική Αρχή της Ξάνθης αναφέρονται τα παρακάτω,

1.- Σας αναμεταβιβάζουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ. που αφορά στην
περιοχή αρμοδιότητάς μας και παρακαλούμε για την άμεση αναμετάδοση αυτού, αδαπάνως για το
δημόσιο από τα έγκριτα μέσα σας ώστε να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες των πάσης φύσεως πλοίων –
σκαφών.
2.- Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε εξέλιξη επί των ως άνω δυσμενών
καιρικών φαινομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2541096666
και Fax: 2541096757.
3.- Επιπρόσθετα 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, Πυροσβεστική Υπηρεσία
Ξάνθης, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης παρακαλούνται για την ετοιμότητά τους προς παροχή
συνδρομής επί των ενεργειών μας, αν απαιτηθεί.
4.- Αλιευτικοί σύλλογοι στους οποίους απευθύνεται το παρόν παρακαλούνται ομοίως για
την άμεση και ευρεία προληπτική ενημέρωση των μελών τους.