Στην Φιλανδίας ο Γιάννης Μπούτος στα πλαίσια του προγράμματος για την κυκλική οικονομία

 

Στο Kouvola της Φιλανδίας βρέθηκαν ο εντεταλμένος Περιφερειακος Σύμβουλος Γιάννης Μπούτος την επικεφαλή του προγράμματος CircPro για την Περιφέρεια ΑΜΘ κ. Αλατζά Κυριακή και ο δράκος Δημήτριος διευθυντής του Π.Τ.Α. ως συντονιστής υλοποίησης του προγράμματος CircPro.

Η συνεργασία των ομάδων εργασίας των περιφερειών της Ευρώπης για την κυκλική οικονομία στο πρόγραμμα CircPro lnterreg Europe,  σύμφωνα με τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Γιάννη Μπούτο ήταν άριστη και πολύ επικοδομητική και διήρκησε από 10/9/18 έως και 13/9/18 αρκεί μόνο να υπενθυμίσουμε ότι στην Φινλανδία δεν ανέβηκε πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Μπούτα το πρόγραμμα είναι για τις ανακυκλώσιμες Πηγές ενέργειας και παράλληλα για την ανακύκλωση και την παραγωγή ενέργειας από ανακυκλωμένα υλικά καθώς και για το περιβάλλον και ενέργεια, κάτι που εκτιμάτε ότι μπορεί να βοηθήσει με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και την συμβολή της επιτροπής που συμμετείχε στο πρόγραμμα, στο θέμα της ανακύκλωσης στην περιφέρεια και την αξιοποίηση αυτής.