Πετυχημένη η δράση της Αστυνομίας Ξάνθης στην έκθεση τοπικών προϊόντων

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης με Πληροφοριακό Κέντρο σε Έκθεση τοπικών προϊόντων στην Ξάνθη

 Η εν λόγω δράση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλουν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συνεχή ενημέρωση, την εξυπηρέτηση και την προστασία του κοινωνικού συνόλου

  Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από εξειδικευμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα που αφορούσαν την οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή, την καταπολέμηση του φαινομένου των ναρκωτικών, καθώς και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

 Ιδιαίτερη προτεραιότητα δόθηκε στην ενημέρωση των παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λειτουργία του Πληροφοριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, στο πλαίσιο της έκθεσης τοπικών προϊόντων «Γεύσεις και Αρώματα Θρακικής Γης», που διεξήχθη στο γήπεδο του Αθλητικού Ομίλου Ξάνθης, από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2018.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλουν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συνεχή ενημέρωση, την εξυπηρέτηση και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τους χώρους του περιπτέρου και να ενημερωθούν για το έργο και τις ειδικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην προστασία και εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Επίσης, με τη βοήθεια έντυπου και ψηφιακού υλικού, αλλά και μέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία με εξειδικευμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με την οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή, την καταπολέμηση του φαινομένου των ναρκωτικών και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των παιδιών, υπήρχε εγκαταστημένο στους χώρους του περιπτέρου, ειδικό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, όπου οι μικροί επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες, μαθαίνοντας να κυκλοφορούν με ασφάλεια.

Επιπλέον, για τα παιδιά υπήρχαν δίκυκλες μοτοσικλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας και μια ξύλινη κατασκευή, παρέχοντας τους την ευκαιρία να φωτογραφηθούν ως αστυνομικοί.