Να δοθεί το «Π» αλλά …

 

Κατά καιρούς όλοι έχουν αναφερθεί στο «Π», στην μεγαλύτερη καπναποθήκη των Βαλκανίων όπως την χαρακτήρισε  ο δήμαρχος Χ. Δημαρχόπουλος μετά από το αίτημα του Πανεπιστημίου να χορηγηθεί από τον δήμο με χρησικτησία για 25+25 χρόνια προκειμένου εκεί να αναπτυχθεί το Πανεπιστήμιο. Ποια ακριβώς ανάγκη οδήγησε το πανεπιστήμιο να αναζητήσει να αναπτυχθεί σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο ουδείς γνωρίζει μιας και οι δικαιολογίες για την χρήση του δεν είναι ξεκάθαρες αλλά για να υλοποιηθούν απαιτείτε χρόνος, χρήμα και υπερπήδηση γραφειοκρατικών λεωφόρων. Αν όλα αυτά δεν λήφθηκαν υπ’ όψη στην πρώτη συζήτηση των εκπροσώπων του Πανεπιστημίου με τα όργανα του δήμου ή τον ίδιο τον δήμαρχο, τότε σίγουρα πρόκειται για πυροτέχνημα.

Ορθός η αντιπολίτευση έχει ενστάσεις από την μία αλλά θα πρέπει να μην εμποδίσει για αντιπολιτευκό και μόνο λόγο την προχώρηση.

Ο λόγος είναι απλός. Να δοθεί γιατί αν μείνε στα χέρια του δήμου θα μείνει αναξιοποίητο όπως τόσα άλλα ακίνητα που ναι μεν αξιοποιήθηκα και έπεσαν λεφτά με το τσουβάλι στο τέλος έμειναν ντουβάρια.

Για να μην μείνει και το «Π» «ντουβάρια» να δοθεί και μάλιστα η αντιπολίτευση πρέπει να συναινέσει ελέγχοντας βέβαια την δυνατότητα ανταπόκρισης του πανεπιστημίου για αυτό το σοβαρό εγχείρημα.

Το Πανεπιστήμιο μένει να αξιολογήσει τις ενστάσεις γιατί η υπόθεση από μόνη της ξεκίνησε στραβά και δεν πείθει όχι μόνο τους συμβούλους της αντιπολίτευσης αλλά, και το ίδιο το εγχείρημα «μπάζει». Από την ενημέρωση του κ. Μαρή μάλλον το θέμα δεν έχει πάρε την σοβαρή του διάσταση. Ποιο συγκεκριμένα  Ο κ. Μάρης είπε ότι πόροι χρηματοδότησης θα αναζητηθούν πρωτίστως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και ενδεχομένως από το πενιχρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή το ΕΣΠΑ, ενώ τόνισε ότι το ζήτημα των χώρων γίνεται ασφυκτικό στην Πολυτεχνική, μετά τη δέσμευση Γαβρόγλου ότι θα ιδρυθεί τμήμα για τοπογράφους μηχανικούς και γεωπληροφορική στην Ξάνθη και ενδεχομένως και για μηχανικούς ορυκτών πόρων. Άρα το πανεπιστήμιο δεν έχει πόρους και θα τους αναζητήσει άρα … δεν είναι έτοιμο να παρουσιάσει μία εικόνα ξεκάθαρη για να τύχη χρηματοδότησης.

Ορθώς ο δήμαρχος απέσυρε το προς συζήτηση θέμα και αφού ολοκληρωθεί η εικόνα, να επανέλθει αρκεί αυτό να γίνει σε σύντομο χρόνο. Και όταν γίνεται αναφορά στο χρόνο πρέπει να υπολογίσει κανείς ότι απαιτείτε μέχρι την ωρίμανση κατά τους ταπεινούς μας υπολογισμούς τουλάχιστον μία δεκαετία. Διαφορετικά το όλο στήσιμο της ιστορίας θυμίζει πυροτέχνημα και αναζήτηση προεκλογικού μυθιστορήματος.

edf

edf