Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης και μετά από ψηφοφορία αναδείχτηκαν

ΔΕΥΑΞ

Νέος Αντιπρόεδρος ο Χασάν Ογλού Ορχάν με 19 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 6 λευκά.

Νωρίτερα στην ψηφοφορία που έγινε μέσα στην παράταξη Δημαρχόπουλο, ο Χρήστος Μούρκας που προτάθηκε για τη θέση του Αντιπροέδρου πήρε 5 ψήφους! (Αγκόρτσας, Μούρκας, Αλέκος Κυριακίδης, Μπογιάρ, Δώρα Γιαννώτα)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Νέος Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Κίρατζη Ερκάν

Επίσης εκλέχτηκε μέλος του Δ.Σ. ο Μποζ Ραμαντάν

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Νέα Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε η Γιαννώτα Θεοδώρα.

ΣΔΑΝ Ν. Ξάνθης

Για  την Εκτελεστική Επιτροπή εκλέχτηκαν νέα μέλη οι Γ. Κολλάρος και Νίκος Ανταμπούφης.