Ε Π E Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

Θέμα: «ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜ-Θ Α.Ε»

 Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με την ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜ-Θ Α.Ε και την αρνητική εικόνα που παρουσιάζει ο χώρος των λουτρών Ελευθερών της ΠΕ Καβάλας

Επερωτάσθε

 

– αν αληθεύει ότι οι 2 εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας και από πότε.

– πόσα χρήματα τους οφείλει η εταιρία και εάν τους έχει καταβληθεί κάποιο χρηματικό ποσό.

– εάν σκοπεύετε να επαναφέρετε τους εργαζόμενους στις θέσεις εργασίας τους και πότε.

– εάν η σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον επενδυτή προβλέπει την φύλαξη αλλά και την καθαριότητα του χώρου έως την υλοποίηση της επένδυσης.

– σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι υποθέσεις που ερευνά η εισαγγελία και τι ακριβώς αφορούν οι υποθέσεις αυτές.

– ποιες οι οφειλές της ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ έως σήμερα και σε ποιους.

-αν έχει προκληθεί ζημία στην εταιρία ποια είναι και ποιος θα την καλύψει.

Ε Π E Ρ Ω Τ Η Σ Η

 Θέμα: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

 Μετά την υπ’ αριθμ.1967/4-5-18 απόφαση σας για αντικατάσταση του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης, ήτοι την αποπομπή της κας Κασάπη και τοποθέτηση του κ. Δελίδη και μετά την ακύρωση της παραπάνω απόφασης με το υπ΄αριθμ 10826/6-7-18 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

Επερωτάσθε:

Τι προτίθεστε να πράξετε;

και

γιατί κατά τη λήψη της υπ’ αριθμ.1967/4-5-18 απόφαση σας, στηριχθήκατε μόνο στις γνωμοδοτήσεις των νομικών της υπηρεσίας και όχι στην υπ’ αριθμ.18507+12244/25-10-17 γνωμάτευση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που έλεγε ότι δεν μπορείτε να προβείτε στην εν λόγω αντικατάσταση.

Ε Π E Ρ Ω Τ Η Σ Η

 Θέμα: «ΒΙΟΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Επερωτάσθε

σχετικά με την αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Καβάλας,

1.Που βρίσκεται το θέμα της αντικατάστασης του Δ.Σ. του ΒΙΟΠΑ

2.Ποιο το αντικείμενο σήμερα της εν λόγω εταιρείας και πως προτίθεστε να λειτουργήσει αυτή, καθότι δεν είδαμε δραστηριοποίηση του ΕΒΕ Καβάλας όπως μας είχατε ενημερώσει στο παρελθόν.

 Ε Π E Ρ Ω Τ Η Σ Η

 Θέμα: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020»

 Μετά την τελευταία δημοσιοποίηση (19-6-2018), από την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή , της προόδου υλοποίησης του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020, εμφανίζει συνολικές πληρωμές 62 εκατομμυρίων περίπου ευρώ, ήτοι το 11,92% του συνολικού προγράμματος.

Επερωτάσθε:

 

1.Που οφείλεται η βραδύτητα απορρόφησης και υλοποίησης έργων από το ΕΣΠΑ και γιατί η Περιφέρεια ΑΜΘ κατατάσσεται  μεταξύ των τελευταίων;

2.Ενώ έχει προκηρυχθεί το 80% των μέτρων του ΠΕΠ ΑΜΘ από την Διαχειριστική Αρχή, γιατί οι υποβληθείσες προτάσεις για ένταξη έργων παραμένουν λίγες;

 

 

 

 

Για την

Κοινωνική Συμμαχία

 

Φώτης Καραλίδης