ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

«Ελληνική Ανθρωπογεωγραφία»

Διδάσκων: Θανάσης Μουσόπουλος

φιλόλογος – συγγραφέας – ποιητής

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ : ΚΥΠΡΟΣ

   Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στην Κύπρο. Την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018, 17.15 – 20.15, θα προσεγγίσουμε και επεξεργαστούμε κείμενα από τα Γεωγραφικά του Στράβωνα που αναφέρονται στο πλούσιο αυτό νησί με τη μακρόχρονη και μαρτυρική ιστορία. «Διάκειται μὲν οὕτως ἡ Κύπρος τῆι θέσει. κατ᾽ ἀρετὴν δ᾽ οὐδεμιᾶς τῶν νήσων λείπεται· καὶ γὰρ εὔοινόςἐστι καὶ εὐέλαιος σίτωι τε αὐτάρκει χρῆται· μέταλλά τε χαλκοῦ ἐστιν ἄφθονα».

Στο τρίωρο σεμινάριο θα ασχοληθούμε επίσης  με τα εξής θέματα:

  • Συνοπτική αναφορά στην ιστορία και στον πολιτισμό της Κύπρου
  • Η Κύπρος και ο αρχαίες ονομασίες της
  • Ο Όμηρος για την Κύπρο
  • Μερικοί αρχαίοι διάσημοι Κύπριοι
  • Ελλαδίτες και Κύπριοι ποιητές για την Κύπρο

Το Σεμινάριο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ πραγματοποιείται  στο αναγνωστήριο Κυριάκος Σταματιάδης» της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος στην Καπναποθήκη «Π», στην οδό Καπνεργατών 9 – Ξάνθη