«Πρόσκληση σύγκλησης σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, στο κτίριο της «Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Κων/νος Μπένης», Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο:. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο «Θάμυρις» Ν. Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Θέμα 2ο:. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών εκδηλώσεων
Θέμα 3ο: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύλλογο Μουσικών Εκπαιδευτικών Αν. Μακεδονίας- Θράκης.
Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών εκδηλώσεων
Θέμα 4ο:. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον πολιτιστικό σύλλογο Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη Τμήματος Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Θέμα 5ο: Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης έτους 2018.
Εισηγητής: Ιωάννης Ζήσης υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
Θέμα 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ιωάννης Ζήσης υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
 
Ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
Πασχάλης Λύρατζης