Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υπαλλήλων που θα καλύψουν θέσεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης.

Οι θέσεις που προβλέπονται για τον Δήμο μας σύμφωνα με την 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ είναι 33 και περιλαμβάνουν τις εξής ειδικότητες:

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
2165 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
2584 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6
3083 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  [GRADER] 1
3084 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  [JCB] 1
3085 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  [ΣΑΡΩΘΡΟ] 1
1366 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 3
1535 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 19
ΣΥΝΟΛΟ 33

 

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχουν ως ακολούθως:

  • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκίνησε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ξεκινά την Πέμπτη 8 Μαρτίου και λήγει την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν, να υποβάλουν και να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ ακολουθώντας τις οδηγίες όπως ορίζονται στα αναπόσπαστα Παραρτήματα της 3Κ/2018 Προκήρυξης.