Από το ΕΒΕ Ξάνθης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση

 

Αγαπητά μέλη,

 

Σας ενημερώνουμε ότι:

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 79752/30-12-2014 Υπουργική Απόφαση, θεσπίστηκε το ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ που είναι ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η καταβολή του συγκεκριμένου τέλους είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταβληθεί εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για μεν τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους.

Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη τήρησης μερίδας και δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου για βεβαίωση και είσπραξη βάσει τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Παρακαλούνται οι υπόχρεοι του Γ.Ε.ΜΗ. που δεν έχουν καταβάλει τα ανωτέρω τέλη για τα έτη 2015 – 2017 να μεριμνήσουν για την εξόφλησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης τηλ.: 2541025105, 2541022533