Μέσα σε κλίμα “ΑΓΑΠΗΣ” πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών “Η ΑΓΑΠΗ” όπου και πάλι αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους ο νυν πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Παπαχρόνης.

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα των εκλογικών διαδικασιών του συλλόγου μας προσκομίζοντας σας το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

            Σήμερα Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 στην Ξάνθη και στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ», στη Δημοτική Αγορά Ξάνθης, διεξήχθησαν οι εκλογικές διαδικασίες σε συνέχεια της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιανουαρίου 2018. Σ αυτήν εξελέγη ομοφώνως από τα μέλη του Συλλόγου η εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών, την οποία αποτελούν οι, Νεριμάν Σαφέρογλου ως πρόεδρος, Γεώργιος Κόκκινος και Χαράλαμπος Νασσόπουλος ως μέλη αυτής.

 

            Η εφορευτική Επιτροπή αφού παρέλαβε το εκλογικό υλικό (κατάλογος μελών, αιτήσεις υποψηφιοτήτων και ψηφοδέλτια) και αφού ανέγνωσε αλφαβητικά τα ονόματα των υποψηφίων για κάθε όργανο διοίκησης του Συλλόγου, επικύρωσε όλες τις υποψηφιότητες, διαπιστώνοντας ότι σε καμμία από αυτές δεν υπήρχε κάποιο κώλυμα, και προχώρησε στην εκλογική διαδικασία βάσει των σχετικών άρθρων του καταστατικού του σωματείου..

 

            Η κάλπη άνοιξε στις 9:00 π.μ. και έκλεισε στις 16:00 μ.μ..

 

            Από την διαλογή των ψηφοδελτίων προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα:

                                                              ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΨΗΦΙΣΑΝ :  281               ΕΓΚΥΡΑ : 280        ΑΚΥΡΑ : 1   ΛΕΥΚΑ : 4

Εκλέγονται οι 7 πρώτοι σε σταυρούς

Παπαχρόνης Ιωάννης του Χαραλάμπους                                230

Κανδυλή Σταματία του Ανέστη                                                  170 

Παπαευστρατίου Γεώργιος του Δημητρίου                              162

Σπυριδοπούλου Αναστασία του Προδρόμου                          140

Μπουλαλίδου Ευφροσύνη του Αναγνώστη                             116

Χαλβατζής Βέργος του Αντωνίου                                              104

Καραχότζα  Μετήν του Χασάν                                                     86

 

Αναπληρωματικοί

Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος του Θεμιστοκλή                         67

Κασαρτζίδης Αντώνιος του Ιωάννη                                            59

 

Για εκπρόσωπος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.)

ΨΗΦΙΣΑΝ :  281               ΕΓΚΥΡΑ : 277        ΑΚΥΡΑ : 4   ΛΕΥΚΑ : 13

Εκλέγονται οι 4 πρώτοι σε σταυρούς

 

Παπαχρόνης Ιωάννης του Χαραλάμπους                 179

Κανδυλή Σταματία του Ανέστη                                   155

Μπουλαλίδου Ευφροσύνη του Αναγνώστη              105

Σπυριδοπούλου Αναστασία του Προδρόμου             96

 

Αναπληρωματικοί

Καραχότζα  Μετήν του Χασάν                                      93

Παπαευστρατίου Γεώργιος του Δημητρίου                 80

Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος του Θεμιστοκλή           51

Χαλβατζής Βέργος του Αντωνίου                                  48

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

ΨΗΦΙΣΑΝ :  281               ΕΓΚΥΡΑ :  281       ΑΚΥΡΑ : 0   ΛΕΥΚΑ : 29

Εκλέγονται οι 3 πρώτοι σε σταυρούς

Μαθιουδάκης Γεώργιος του Αριστείδη                        175

Κουτσούδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου                  173

Καράνταη  Ιρφάν του Χαλήλ                                          110

 

Αναπληρωματικοί

Λόγω μη ύπαρξης άλλων υποψηφιοτήτων δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη.

 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή επικυρώνει τα αποτελέσματα.

Η  θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από την 27η Ιανουαρίου 2018 έως και την 31 Μαρτίου 2021.

 

Το παρόν πρακτικό συντάχτηκε και υπογράφηκε μετά το πέρας της διαλογής στις 19:00 μ.μ..

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΣΑΦΕΡΟΓΛΟΥ ΝΕΡΙΜΑΝ

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

 

 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

ΝΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ