Ευχαριστούμε τον Αντώνη Κοσμίδη που μας έστειλε την φωτογραφία