ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ: Οι νομάδες γυναίκες της Φούλμπε στη δυτική Αφρική για να χαιρετήσουν σκύβουν βαθιά και επιδεικνύουν τα γυμνά τους οπίσθια.