Ιπ. Καμαρίδης: Ποιος θα μας ενημερώσει για την ΔΕΥΑΞ;

Σε «φάουλ» έπεσε σύμφωνα με τον επικεφαλής της Νέας Εποχής στο  Δήμο Ξάνθης ο οποίος καυτηριάζει την διοίκηση της ΔΕΥΑΞ  γιατί σύμφωνα με τον νόμο δεν ενημερώνει τους δημότες για την οικονομική της κατάσταση όπως οφείλει. Οι Ξανθιώτες πλέον περιμένουν να ακούσουν τι έχει να πει σε αυτό το θέμα ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ Μαρίνος Σδρέβανος.

Αγαπητοί συνδημότες

Για άλλη μια φορά στο δημοτικό συμβούλιο της 26 Οκτωβρίου ΄17 η δημοτική παράταξη Ξάνθη Σταυρούπολη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ διαμαρτυρήθηκε για την μη τήρηση του νόμου από πλευράς ΔΕΥΑΞ σε ότι αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών-πελατών.

Η απάντηση βέβαια ήταν όπως πάντα “άλλα αντ΄άλλων”.  Σας παραθέτουμε λοιπόν τον νόμο που προβλέπει την ενημέρωση των καταναλωτών, που δεν έγινε μέχρι τον Ιούνιο όπως προβλέπεται, για τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΞ και τους αφήνουμε στην κρίση σας…

Νόμος 4483/2017

ΝΕΟΣ  ΝΟΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Άρθρο 8 Το άρθρο 19 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19 Ενημερωτικό τεύχος 1. Η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, τα ουσιώδη και αναγκαία, για την ενημέρωση του κοινού, στοιχεία της δραστηριότητάς της. 2. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται από τον ετήσιο απολογισμό και τις εκθέσεις οικονομικής κατάστασης, την απογραφή της περιουσίας της, το ετήσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων με τις πηγές χρηματοδότησής τους, από το αποτέλεσμα του διαχειριστικού ελέγχου, τις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης, την παραγωγικότητα της επιχείρησης, την κατάσταση του προσωπικού, τις αμοιβές της διοίκησης και του προσωπικού, καθώς και άλλα στοιχεία για τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 3. Τα στοιχεία καταγράφονται είτε σε Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης και αποστέλλεται, με μέριμνα της επιχείρησης στους καταναλωτές για ενημέρωσή τους είτε αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης. 4. Η παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμοδίων οργάνων διοίκησης της επιχείρησης.».

 

Κάποιος βέβαια θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό που προβλέπεται στο 4 περι πειθαρχικού παραπτώματος των αρμοδίων της διοίκησης…

 

ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Ιπποκράτης Δ. Καμαρίδης

Χρυσούλα Δημούδη