ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ

Τι να λογιούνται τα σκαριά

στην άκρη πεταμένα

περιμένουν τι;

το πέρασμα του ποιητή;

με στοίχους να στολίσει, να στοχαστεί;

να γράψει και να πει

τις μπόρες τις φουρτούνες

οπείδε τούτο το σκαρί;

Για μήπως μαθήματα 

βγαλμένα απ τη ζωή

πώς ότι δεν χρειάζεται 

πεθαίνει…