Αρχαιρεσίες στην Ε.Σ.Υ. Περιφέρειας ΑΜΘ

Στην Κομοτηνή και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεστιάσεων του ξενοδοχείου «ΟΡΦΕΑΣ» – καθώς ολοκληρώνεται επιτυχώς και η αποπεράτωση έργων του γραφείου, όπου θα στεγαστεί η Περιφερειακή Διοίκηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» – στις 24.05.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσήλθαν προς διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διοίκησης, οι προεδρεύουσες επιτροπές των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και τα τρία υποψήφια προτεινόμενα μέλη από όλους τους τοπικούς οργανισμούς  «Ε.ΣΥ-ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής «Ε.ΣΥ» και του Πολιτικού Φορέα «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» κ. Βασίλη Θεοδωρόπουλου. Εξελέγησαν διά της δημόσιας εκλογικής διαδικασίας τα 14 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διοίκησης και ανέλαβαν αρμοδιότητες με εξάμηνη θητεία.

Επίσης, με απόφαση της Κεντρικής «Ε.ΣΥ» και του Πολιτικού Φορέα «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ», Διορισμένοι Διευθυντές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ορίστηκαν οι κάτωθι:

 

1) Ελένη Κίτσου

2) Πολύγνωτος Παπαοικονόμου

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκιούλου Άννα
2) ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βρεττού Χρυσούλα
3) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζωγραφόπουλος Κω/νος
4) ΤΑΜΙΑΣ: Παπαντωνίου Χαράλαμπος
5) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Τοφέας Νικόλαος
6) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β’: Τρυφίδης Ελευθέριος
7) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ: Σαμαρά Πετρίνα
8) ΜΕΛΟΣ: Αραμπατζή Ευγενία
9) ΜΕΛΟΣ:Παπαδημητρίου Βικτώρια
10) ΜΕΛΟΣ: Γιαδανού Ευαγγελία
11) ΜΕΛΟΣ: Κύρου Μαρία
12) ΜΕΛΟΣ: Κορωνίδης Γεώργιος
13) ΜΕΛΟΣ: Σιώτας Παύλος
14) ΜΕΛΟΣ: Ευφραιμίδου Ευθυμία

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

15) ΜΕΛΟΣ: Παπαντωνίου Αντώνιος
16) ΜΕΛΟΣ: Καράμπελας Χρυσοβαλάντης
17) ΜΕΛΟΣ: Αλεξανδρίδου Παρασκευή
18) ΜΕΛΟΣ: Παπαδοπούλου Αναστασία

 

 

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ