ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

(ΜΕΧΡΙ 19-5-2017 Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ)

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων αξιωματικών ανακοινώνει ότι αλλάζουν οι ταυτότητες των Εφέδρων αξιωματικών με νέου τύπου. Οι παλιές ταυτότητες ίσχυαν μέχρι και τις 19.5.2017.

Καλούνται όλα τα μέλη του ΣΕΑΝ Ξάνθης να αντικαταστήσουν τις ταυτότητες τους με τις νέες προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά στα γραφεία του Συνδέσμου στην Β. Κωνσταντίνου 1 3ος όροφος – πάνω από τον ΕΒΕ Ξάνθης.

Ανακοίνωση ΔΕΠΑΘΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.493/1/157718/19-5-16), Η ΔΕ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ “ΠΑΛΑΙΟΥ” ΤΥΠΟΥ ΘΑ ΠΑΥΣΕΙ ΣΤΙΣ 19-5-2017.

 

Ειδικότερα, χρειάζεται:
Αίτηση
(Είναι σε μορφή pdf ή excel και την συμπληρώνετε μηχανογραφικά με μικρά γράμματα, προκειμένου να είναι διακριτός ο τονισμός των υπόψη στοιχείων. Επισημαίνεται η σχολαστική συμπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων και με λατινικούς χαρακτήρες, όπως στην πολιτική ταυτότητα. Στην πρώτη σειρά που αναφέρει αρ. ταυτότητας δεν γράφετε τίποτα (κενό), εκτός αν πρόκειται για αντικατάσταση παλαιάς, οπότε σημειώνετε τον αριθμό της παλαιάς ταυτότητας).

 

Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ (τελευταίου τριμήνου)(Μπορείτε να ζητήσετε από το αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο ή το ΚΕΠ. Υπόδειγμα αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α΄ μπορείτε να βρείτε επίσης στα γραφεία μας ή στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΘΑ).

 

Δύο (2) φωτογραφίες (έγχρωμες, πρόσφατες λευκό φόντο, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κάλυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς), διαστάσεων 2.5 εκ Χ 2.5 εκ. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να εκτυπώνονται στο λεπτότερο φωτογραφικό χαρτί και στην πίσω πλευρά τους πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με μολύβι το ονοματεπώνυμο και ο ΣΑ του εικονιζόμενου. Το υλικό της φωτογραφίας θα είναι προϊόν επαγγελματικού φωτογραφικού εργαστηρίου και όχι πρόχειρα διασκευασμένο υλικό προσαρμοσμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσεγγίζει μια φωτογραφία ταυτότητας. Για αποφυγή φθοράς των φωτογραφιών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να τις τοποθετούν σε μικρό φάκελο. Απαραιτήτως να γνωρίζετε την ομάδα αίματος.

Τα μέλη του ΣΕΑΝ Ξάνθης μπορούν να απευθύνονται :

1. ΠΡΟΕΔΡΟ  κ . Σπυριδόπουλο  Ιωάννη   τηλ.6957171861

2.  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ   κ .Βαθρακά  Στέλιο  τηλ. 6972641747.

3. Γ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  κ.  Σεργκενλίδη  Νικόλαο  6945408050.