Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.
Στη διάρκεια αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ομόφωνα αποφασίστηκε η κατανομή των αξιωμάτων της Διοικούσας Επιτροπής.
Ειδικότερα, η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

Αλέξανδρος Κοντός, Πρόεδρος
Νικήτας Πρίντζος, Α΄Αντιπρόεδρος
Νίκος Κουτλιάμπας, Β ΄Αντιπρόεδρος
Θανάσης Τσιοτίνας , Γραμματέας
Νικήστρατος Χαροκόπος, Ταμίας

Επίσης, υπεύθυνος για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ομόφωνα ορίστηκε ο Βασίλης Παρόλας.

Πέραν αυτών, στη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η χάραξη της στρατηγικής και οι άμεσες ενέργειες του Συνδέσμου, για την υλοποίηση της. Επίσης, η συνάντηση της διοίκησης του συνδέσμου με εκπροσώπους της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Επιπλέον, αποφασίστηκε να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την εγγραφή του Συνδέσμου στις κορυφαίες ευρωπαϊκές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa – Cogeca.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης του Δ.Σ.

ο πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Κοντός δήλωσε:

«Προχωρούμε ενωτικά και συνεργατικά, οι αποφάσεις μας λαμβάνονται ομόφωνα και είναι σημαντικό ότι στη Διοικούσα Επιτροπή εκπροσωπούνται οι μεγαλύτερες αγροτικές περιφέρειες της χώρας καθώς επίσης και ότι τα μέλη του διοικητικού μας συμβουλίου είναι εκπρόσωποι συνεταιριστικών οργανώσεων που διακινούν τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδος.
Είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει άριστο κλίμα μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και ότι όλοι είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πετύχουμε τα πλέον θετικά αποτελέσματα για το συνεταιριστικό κίνημα και τον αγροτικό κόσμο της χώρας».