Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Δράμας με μεγάλη χαρά και με επικεφαλής τον Διοικητή Αντιπύραρχο Δαδούδη Κωνσταντίνο, ανταποκρίθηκε να συμμετάσχει στο κάλεσμα των υπευθύνων διοργανωτών του Δήμου Δράμας στην κορυφαία και Πανελλήνιας αναγνώρισης εκδήλωση, της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Δράμας φέτος θα συμμετάσχει ενεργά με το ανθρώπινο και μηχανολογικό δυναμικό της στην «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ», μια εκδήλωση θεσμό που διοργανώνεται από το Δήμο Δράμας.

Οι λόγοι της συμμετοχής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Δράμας με την ενεργό συμμετοχή και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Νευροκοπίου και Παρανεστίου είναι:

ΗÂ ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η αμεσότερη επικοινωνία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του προσωπικού της με τους πολίτες και κυρίως τα παιδιά.

Η καλύτερη γνώση και εμπέδωση του έργου και της προσφοράς του ΠυροσβεστικούÂ Σώματος προς τους πολίτες.

Η δημιουργία και η υλοποίηση δράσεων που πιστοποιούν την αναγκαιότητα ύπαρξης του Πυροσβεστικού Σώματος και την ανάγκη συνεργασίας των φορέων μεταξύ τους.